SUMMER IS ON!

Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa

Dear Sam wysoko ceni sobie dobro środowiska. Wszystkie nasze plakaty drukowane są na papierze oznaczonym etykietą ekologiczną Forest Stewardship Council (FSC), przyznawaną w uznania za odpowiedzialne leśnictwo, jak również etykietą ekologiczną EU Ecolabel. Nasze drukarnie są w 100% bezpieczne dla klimatu. Cała produkcja plakatów dla dearsam.com jest oznakowana etykietą ekologiczną Svanen (podobną do EU Ecolabel). Wszystkie nasze oryginalne opakowania opatrzone są certyfikatem FSC MIX i zawierają w swoim składzie wyłącznie materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały otrzymywane z kontrolowanych źródeł (drewno kontrolowane). Źródło: https://ic.fsc.org/en

Poniżej znajdziesz więcej informacji o FSC i EU Ecolabel.

//a.storyblok.com/f/56231/1000x668/eec6f907fa/paper-miljo-second.jpg

FSC dla odpowiedzialnego leśnictwa

Certyfikacja leśnictwa zgodnie z FSC oznacza, że grunty leśne zarządzane są zgodnie z zasadami i kryteriami FSC, określonymi w normie FSC dotyczącej leśnictwa. Leśnictwo z certyfikatem FSC uwzględnia wartości środowiskowe oraz kwestie społeczne. Różnorodność biologiczna, cenne ekologicznie środowiska oraz zabytki starożytności podlegają ścisłej ochronie. Zgodnie z umowami zbiorowymi, pracownikom leśnictwa muszą być zapewnione bezpieczne warunki pracy. Wyznaczony przez FSC, zespół ekspertów uwzględnia w swoich działaniach aspekty społeczne, ekonomiczne oraz środowiskowe.

Źródło: Odpowiedzialna gospodarka leśna FSC

FSC MIX

Zgodnie ze standardem FSC dotyczącym drewna kontrolowanego, producenci mogą łączyć w kontrolowanych warunkach materiał posiadający certyfikat FSC z materiałem niecertyfikowanym. Produkty te oznaczone są etykietą FSC Mix. Etykieta MIX umieszczana jest również na produktach zawierających mieszanki materiałów pochodzących z recyklingu. Norma FSC dla drewna kontrolowanego uzupełnia normę identyfikowalności FSC. Norma identyfikowalności wyraźnie określa zasady dotyczące sposobu i zakresu mieszania. Jedno z wymagań stanowi, że certyfikowany materiał musi pochodzić z kontrolowanych i akceptowalnych źródeł. Aby wykazać zgodność z tym konkretnym wymaganiem, zastosowano normę dla drewna kontrolowanego.

Drewno nieakceptowane w produktach opatrzonych znakiem FSC (niedopuszczalnego pochodzenia):

  • Drewno pozyskane nielegalnie
  • Drewno pozyskane z naruszeniem praw tradycyjnych i obywatelskich
  • Drewno pozyskane w lasach, w których wysokie wartości ochronne są zagrożone przez działania zarządcze
  • Drewno pozyskane w lasach przekształcanych z naturalnych i półnaturalnych na plantacje lub wykorzystanie nieleśne
  • Drewno z lasów, w których sadzone są drzewa modyfikowane genetycznie

Źródło: https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/controlled-wood

//a.storyblok.com/f/56231/1000x668/7944ab62f1/paper-second-miljo-second.jpg

EU Ecolabel – oficjalna europejska etykieta ekologiczna

EU Ecolabel jest oznakowaniem ekologicznym typu 1. Produkty, które mogą być opatrywane europejskim oznakowaniem ekologicznym, są poddawane kontroli pod kątem cyklu życia, od surowca aż po odpady. Produkty muszą spełniać surowe wymagania środowiskowe, funkcjonalne i jakościowe. Poziom wymagań nieustannie się zwiększa.

Źródło: http://www.euecolabel.eu/

loading
loading
loading
loading
loading